نرم افزار های مورد استفاده سامانه

از جدول زیر با توجه به دستگاه خود دانلود کنید 

 اندروید

 مک

 ویندوز

 مک

  فارسی نویس 

ادوبی کانکت 

نرم افزار آدوبی کانکت برای گوشی اندروید

نرم افزار آدوبی کانکت برای گوشی اپل

نرم افزار آدوبی کانکت برای ویندوز7/8/10

نرم افزار آدوبی کانکت برای مک

دانلود فارسی نویس چت برای ویندوز

دانلود و نصب

دانلود و نصب

دانلود و نصب

دانلود و نصب

دانلود و نصب

 

 


آخرین تغییر: یکشنبه، 7 دی 1399، 3:27 صبح